Debate on virgin and quasi-virgin forests in Romania

The purpose of this meeting is to openly discuss, with all the parties involved, the issues of virgin and quasi-virgin forests; to talk about the studies that have been conducted until now, the obstacles encountered and the solutions to accelerate the process of putting these forests under protection. Click to watch the video.

Dezbatere privind pădurile virgine și cvasivirgine din România:Scopul acestei ȋntâlniri este de a discuta deschis, de faţă cu toate părţile implicate, despre problematica pădurilor virgine şi cvasivirgine, despre studiile care au fost realizate până la această dată, obstacolele ȋntâlnite şi soluţiile pentru a accelera procesul de punere sub protecţie a acestor păduri.

Publicată de Ministerul Mediului – România pe Joi, 9 ianuarie 2020